Το www.ekodomein.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο απόρρητος χαρακτήρας των στοιχείων σας προστατεύεται όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Γι’ αυτόν το λόγο διαθέτουμε σχετική πολιτική στην οποία καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστατευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία.

Προσωπικά δεδομένα
Δεσμευόμαστε για το σύνολο των προσωπικών δεδομένων –όπως το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και η ημερομηνία γέννησής σας, κ.λπ.– που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου ή όταν δημιουργείτε ένα προσωπικό λογαριασμό στο ekodomein.gr.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντί σας και για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε από εμάς. Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Φυλάσσουμε τα στοιχεία σας μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο. Κατόπιν τούτου, τα στοιχεία σας διαγράφονται.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία κατέχουμε. Εάν τα στοιχεία σας είναι λανθασμένα, ελλιπή ή εκτός θέματος, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή την αφαίρεσή τους.

Ποιος έχει πρόσβαση στα στοιχεία;
Ουδέποτε μεταβιβάζουμε/πωλούμε/ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας σε/με τρίτους για προωθητικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του ekodomein.gr απέναντί σας.

Τα αρχεία cookie
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και ανακτάται από αυτήν τη θέση στις επόμενες επισκέψεις σας. Το ekodomein.gr χρησιμοποιεί αρχεία cookie για να βελτιώσει και να απλοποιήσει την επίσκεψή σας. Δεν χρησιμοποιούμε τα αρχεία cookie για να αποθηκεύσουμε προσωπικά στοιχεία ή για να αποκαλύψουμε στοιχεία σε τρίτους. Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων cookie, τα μόνιμα και τα προσωρινά (cookie περιόδου λειτουργίας). Τα μόνιμα cookie αποθηκεύονται με τη μορφή αρχείου στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή για μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Τα cookie περιόδου λειτουργίας (session cookies) αποθηκεύονται προσωρινά και εξαφανίζονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιούμε μόνιμα αρχεία cookie για να αποθηκεύσουμε την επιλογή σας αναφορικά με την σελίδα εκκίνησης και για να κρατήσουμε τα στοιχεία σας αν επιλέξετε «Αποθήκευση στοιχείων» (Remember me) κατά τη σύνδεσή σας.

Χρησιμοποιούμε προσωρινά cookie όταν εσείς χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φίλτρου των προϊόντων και για να ελέγξουμε αν είστε συνδεδεμένοι. Μπορείτε να διαγράψετε εύκολα τα αρχεία cookie από τον υπολογιστή ή από την κινητή σας συσκευή μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό και τη διαγραφή των αρχείων cookie, ανατρέξτε στην επιλογή «Βοήθεια» (Help) του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα αρχεία cookie ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που γίνεται εγκατάσταση ενός αρχείου cookie στον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή.

Σημειωτέον ότι, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα αρχεία cookie, δεν θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.

Αρχεία cookie τρίτων
Χρησιμοποιούμε αρχεία cookie τρίτων για να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία με συγκεντρωτική μορφή σε εργαλεία ανάλυσης όπως τα Google Analytics και Core metrics. Τα αρχεία cookie που χρησιμοποιούνται είναι τόσο μόνιμα όσο και προσωρινά (cookie περιόδου λειτουργίας). Τα μόνιμα αρχεία cookie αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Σύνδεσμοι
To ekodomein.gr ενδέχεται να περιλαμβάνoυν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν επιβλέπονται από εμάς. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την προστασία του απορρήτου ή για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Προσφέρουμε αυτούς τους συνδέσμους ώστε να διευκολύνουμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να εντοπίσουν περισσότερες πληροφορίες σε συγκεκριμένους τομείς.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελεί ιδιοκτησία του www.ekodomein.gr.